มนุษย์ !

Join us for a tour of Humans! We'll be exploring the historical locations of early Thai cultures, discussing one of the most important infections in the world, and discovering what 'data-sharing' really means.

This event will be in Thai / กิจกรรมเป็นภาษาไทยตลอดงาน

Hosted by:

Ravikanya Praphasavat (MORU)

Claire Chewapreecha (MORU)

FabCafe X TCDC
4 Charoen Krung 32 Alley, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Bangkok, Thailand
฿
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017
Doors open 1.30pm/ Event 2pm-4pm
 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 40 ท่านแรก

ระดับทะเลที่เปลี่ยนไป กับปัญหาในการศึกษาวัฒนธรรมทวารวดี

Dr Trongjai Hutangkura

(Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre)

ดร. ตรงใจ หุตางกูร (นักวิจัย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน))
กว่า 30 ปีมาแล้ว ที่เชื่อกันว่าเมืองสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดีเป็น “เมืองท่าชายทะเล” ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราบภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะได้พบหลักฐานว่าครั้งหนึ่ง ระดับน้ำทะเลสมัยโฮโลซีน เคยรุกเข้าสูงสุดจนประชิดเมืองเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดหลายชิ้นต่างบ่งชี้ว่า แนวชายฝั่งทะเลโบราณที่เคยเข้ามาถึงบริเวณที่ตั้งเมืองนั้น เป็นแนวที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโฮโลซีนตอนต้นเมื่อราว 8,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน เหตุนี้ เราจะสามารถหาตำแหน่งโดยประมาณของแนวชายฝั่งทะเลโบราณที่สัมพันธ์กับทวารวดี ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นระหว่าง 1,500 – 1,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน  ได้อย่างไร

โรคเอขไอวี/เอดส์: ความเชื่อ กับ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์

Dr Rapheephan Maude (Department of Epidemiology, MORU)

มีข้อสงสัยและข่าวลือที่คลุมเคลือมากมายเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ เราจะมาพูดถึงข้อสงสัยเหล่านี้ ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรคเอชไอวี มาร่วมวิพากษ์วิจารย์และทำความเข้าใจถึงความรู้ในปัจจุบันและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันค่ะ

What we know and what we should know about research and fieldwork

Ravikanya Praphasavat (MORU)

Details to follow. 

Where we'll be: